پرونده قرارداد ویلموتس به کجا رسید؟

گروه ویدئو الف،   4000727035

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: ما مسئولانه پیگیر این پرونده بودیم و در چند جلسه دادگاه این موضوع حضور داشتیم ولی این پرونده پیچیدگی حقوقی، فنی و مالی دارد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین