زیرکی عقاب در قاپیدن ماهی ماهیگیر

  4030115064

در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی فراگیر شده است یک عقاب ماهی ماهیگیر را میدزدد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین