انفجار موبایل هنگام تعمیر در موبایل فروشی

گروه ویدئو الف،   4000724005

یک زن جوان، تلفن همراه خود را برای تعمیر نزد موبایل فروشی برد. فروشنده مشغول تعمیر این دستگاه بود که ناگهان باتری آن منفجر شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین