طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد+ متن نهایی

گروه سیاسی الف،   4000631081 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن اصلاح طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد.

طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد+ متن نهایی

به گزارش تسنیم،«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده است تا در سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس بارگذاری شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی مجلس 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره این طرح را ارائه کنند، افزود: احتمالاً نمایندگان درخواستی را داشته باشند که این طرح خارج از دستور و با اولویت بررسی شود.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر 50 نماینده درخواست داشته باشند که طرحی خارج از دستور بررسی شود این موضوع به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از بازگشت نمایندگان از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود اگر قرار باشد طرح شفافیت آرای نمایندگان خارج از دستور بررسی شود پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، متن نهایی طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)

ماده 1: در جزء (1) ماده (21) قانون آئین‌نامه داخلی، پس از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به‌صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد» اضافه می‌شود.

ماده 2: ماده 2 ـ در جزء (6) ماده (22) قانون، پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن برای عموم حداقل سه روز قبل از اولین جلسه» اضافه می‌شود.

ماده 3: یک تبصره به‌عنوان تبصره (2) به ماده (22) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ‌2ــ: هیئت رئیسه مجلس موظف است برنامه هفتگی جلسات خود را به اطلاع نمایندگان برساند و امکان حضور بدون حق رأی هریک از نمایندگان را، در صورتی که حداقل یک روز قبل از جلسه درخواست کتبی خود را ارائه کند، در جلسات هیئت رئیسه فراهم نماید.
صوت و تصویر جلسات هیئت رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آرای اعضای هیئت رئیسه به‌تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ده روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک‌سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضا برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی‌شود.

ماده 4: ماده (61) قانون به‌شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود: مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون‌ها، حضور حداقل دوسوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده (117) این قانون است. جلسات کمیسیون‌ها به‌صورت علنی تشکیل می‌شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر سه روز قبل از اولین جلسه، برای عموم منتشر می‌شود. اسامی حاضران و غایبان جلسه همراه با آرای نمایندگان به‌تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به‌ترتیب حروف الفبا تا پایان روز رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به‌صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر و در صورت مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می‌شود.

تبصره 1ــ: ‌در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذی‌ربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک‌چهارم از اعضای کمیسیون درخواست نمایند برای موضوع مورد بحث جلسه غیرعلنی تشکیل شود، با تصویب کمیسیون، جلسه صرفاً برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می‌شود.

تبصره 2ــ: ‌در صورت درخواست پنج نفر از اعضای کمیسیون و تصویب آن، آرای اعضای کمیسیون درباره طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن، بدون درج اسامی منتشر می‌شود.

تبصره 3ــ: ‌درخصوص طرح‌ها و لوایحی که به‌موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، الزاماً جلسات به‌صورت علنی تشکیل می‌شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این‌گونه جلسات به‌منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره 4ــ: ‌مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به‌صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره 5ــ: ‌مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون‌ها و آن دسته از آرای نمایندگان که عدم انتشار آن به تصویب کمیسیون رسیده بود، پس از گذشت حداقل یک سال با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضا و تصویب کمیسیون، منتشر می‌شود.

ماده 5: در ماده (63) قانون، عبارت «ضبط مذاکرات» به عبارت «ضبط و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس» اصلاح می‌شود.

ماده 6: ماده (64) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 64ــ گزارش عملکرد کمیسیون‌ها از امور ارجاعی از جمله: طرح‌ها و لوایح، سؤال، تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت‌ها، شوراها و مجامع در پایان هر ماه در قالب فهرستی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا به‌نحو مقتضی برای اطلاع نمایندگان و عموم، منتشر شود.

تبصره: ‌سازمان صداوسیما با رعایت شرایط مندرج در ماده (5) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون‌ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین صوت این جلسات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به‌صورت زنده پخش می‌شود.

ماده 7: ماده (81) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 81ــ مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل: شرکت در سمینارها و اجلاس و بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تأیید هیئت رئیسه مجلس انجام می‌شود. مأموریت اعضای هیئت رئیسه مجلس، با تصویب هیئت رئیسه انجام می‌شود.
هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از اتمام مأموریت، گزارش آن را به‌همراه فهرست اعضا، هزینه‌ها، اهداف و نتایج، به‌صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید. در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس این تکلیف به‌عهده هیئت رئیسه است.

تبصره: ‌در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه، اطلاعات مربوط به مأموریت‌ها منتشر نمی‌شود.

ماده 8: در ماده (89) قانون، پس از عبارت «ثبت خواهد شد» متن «هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هریک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس برای اطلاع عموم به‌صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، منتشر کند.» اضافه می‌شود.

ماده 9: ‌در انتهای ماده (95) قانون، عبارت «اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه‌ها درج خواهد شد.» حذف می‌شود.

ماده 10: ‌در ماده (119) قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند» اضافه می‌شود و یک تبصره به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود.

تبصره: ‌در مورد هریک از مواد یا اجزا که به‌تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه‌ای دارد، آرا اعلام نمی‌شود.

ماده 11: ‌یک تبصره به‌عنوان تبصره (2) به ماده (122) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 2ــ: در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأی‌گیری مخفی با ورقه را برای غیر از موارد مندرج در این ماده درخواست نمایند، پس از توضیح نماینده پیشنهاددهندگان به‌مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی‌گیری به‌عمل می‌آید و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام می‌شود. این تبصره شامل لوایح مربوط به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نمی‌شود.

ماده 12: ماده (126) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 126ــ در تمامی مواردی که رأی‌گیری در صحن به‌صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می‌شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به‌ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته پس از رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس به‌صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره: ‌اسامی نمایندگان درخواست‌کننده رأی‌گیری مخفی یا علنی با ورقه، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌شود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۲۱۰۲۰۳۱۵:۲۸:۱۹ ۱۴۰۰/۶/۳۱
به امید تصویب اولین طرح شفافیت بعد از چهل و سه سال!
ناشناس۲۲۱۰۳۸۰۱۷:۰۷:۴۷ ۱۴۰۰/۶/۳۱
شفافیت آرا آزمون راستی آزمایی نماینده گان انقلابی است.
ناشناس۲۲۱۰۴۲۴۱۷:۳۴:۴۹ ۱۴۰۰/۶/۳۱
امکان ندارد که نمایندگان به شفافیت آرا رای دهند برای اینکه نمایندگان عادت کرده اند در تریبون های علنی یک حرف بزنند و در جلسات غیرعلنی حرف دیگر به این ترتیب ضمن حفظ منافع شخصی شان به هیچکس پاسخگو نخواهند بود
ناشناس۲۲۱۰۴۸۸۱۸:۲۲:۲۴ ۱۴۰۰/۶/۳۱
اینکه همش راه فرار رو باز گذاشته...
احمد۲۲۱۰۴۹۸۱۸:۲۸:۵۱ ۱۴۰۰/۶/۳۱
خسته نباشید هنوز وقت هست
ناشناس۲۲۱۱۰۲۲۰۱:۴۹:۵۲ ۱۴۰۰/۷/۱
زماني اين طرح به تصويب خواهد رسيد كه عمر اين رو به پايان باشد
ناشناس۲۲۱۲۰۸۸۰۱:۵۰:۴۷ ۱۴۰۰/۷/۲
تا وقتی با تبصره های مختلف این طرح را به یک طرح پوچ و بیفایده تبدیل نکنند ،تصویب نمی کنند .
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. ایران کره جنوبی را شوکه کرد

  2. آقای رئیس جمهور؛‌ لطفا کمی آهسته تر!

  3. بازگشایی مدارس؛ آموزش و پرورش: هر چه زودتر، کارشناسان سلامت: چرا عجله؟!

  4. با دانشجویان پزشکی ضعیف در کنکور چه کنیم؟ 

  5. اشتباه رئيسی در اردبیل

  6. رویا فروشی به مشتریان ساده ایرانی در ترکیه

  7. درس‌هایی از ماجرای یک استخدام که لغو شد

  8. سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه!

  9. واکنش سردار حمیدی به سرباز راهوری که ترند فضای مجازی شد چه بود؟

  10. روحانی: مدعیان اسلامیت را با ترازوی اخلاق باید سنجید

  11. معاون اول قوه قضاییه: قضات از توهینی که به آنها شده ناراحت هستند

  12. انتصابات دولت طی ۷۵ روز؛ کدام صندلی‌ها هنوز خالیست؟ 

  13. رتبه‌بندی معلمان و سرانجام نظام پرداخت ناعادلانه

  14. بزن بزن وسط زمین چمن؛ درگیری شدید در نیمه‌نهایی آسیا

  15. تصویری از تولیت آستان قدس رضوی در حال خرید میوه از بلوار هاشمی نژاد مشهد

  16. تنش زدایی ایران و عربستان پیش چشم آمریکا؟!

  17. حکم عجیب یک قاضی برای سارق بادام هندی!

  18. این راهش نیست!

  19. گزارش شنیدنی شبکه دویچه‌وله درباره حکومت فاسد الهام علی‌اف

  20. سنگدوینی: وزیر نفت باید پاسخگوی استخدام دخترم باشد نه من

  21. شاهزاده دبی بر روی بلندترین چرخ و فلک جهان

  22. دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت صادر شد

  23. دیپلمات سابق ایتالیایی: اهرم های فشار آمریکا علیه ایران از کار افتاده است

  24. راه حل آشوب های انتخاباتی عراق

  25. مهران غفوریان سکته کرد

  ابر آروان

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های هفته

   1. آقای رئیس جمهور؛‌ لطفا کمی آهسته تر!

   2. درس‌هایی از ماجرای یک استخدام که لغو شد

   3. روحانی: مدعیان اسلامیت را با ترازوی اخلاق باید سنجید

   4. انتصابات دولت طی ۷۵ روز؛ کدام صندلی‌ها هنوز خالیست؟ 

   5. رتبه‌بندی معلمان و سرانجام نظام پرداخت ناعادلانه

   6. این راهش نیست!

   7. سنگدوینی: وزیر نفت باید پاسخگوی استخدام دخترم باشد نه من

   8. نظرات برگزیده مخاطبین الف: دولت رئیسی مشکلات را به گردن دولت قبل نیندازد/ باید درآمد پزشکان هم‌سطح بقیه اقشار شود/ رفتار پلیس با متهمین باید استاندارد باشد

   9. وعده زاکانی درباره تحول شش‌ماهه در تهران/ نتایج یک نظرسنجی درباره محبوبیت رئیسی/ دفاع رئیس دیوان عدالت اداری از رانت قضات برای وکالت

   10. سامانه بی سامان ثبت حقوق مدیران !

   11. نظر ابطحی درباره محبوبیت رئیسی در نظرسنجی‌ها/ امیرعبداللهیان: به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز می‌شود/ واکنش شمخانی به تهدید ضمنی اردوغان

   12. واکنش آیت‌الله جنتی به مذاکرات ایران و عربستان/ اعتراض مصدق به مجلس بابت حذف رانت قضات برای وکالت

   13. نظرسنجی گالوپ: ۷۲ درصد از ایرانیان از عملکرد رئیسی رضایت دارند

   14. واکنش وزیر کشور به سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی

   15. رییس جمهور: یقین دارم گشایش‌های خوبی در کشور ایجاد می‌شود/ باید به جوانان اعتماد کنیم

   16. بلاتکلیفی در برخی دستگاهها/به انتصابات شتاب دهید

   17. خطیب جمعه تهران: متجاوزان به اموال عمومی نباید آسایش داشته باشند

   18. قالیباف: دست دلالان ارز دولتی را کوتاه می‌کنیم

   19. گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به زودی معرفی می‌شود

   20. وزیر کشور: ملت ایران با اقتدار از همه پیچ‌ها عبور می‌کند

   آخرین عناوین