گشتی در بزرگترین قلعه آجری ایران در دل جنگل‌های گیلان

عکس،   4000504062

قلعه رودخان یکی از بزرگترین قلعه های آجری ایران است که برای مدتی میزبان میرزاکوچک خان جنگلی بوده است. در نظر داشته باشید برای رسیدن به قلعه مورد نظر باید از وسط جنگلی بی نظیر و رودخانه پیاده روی کنید. منبع: فارس پلاس

گشتی در بزرگترین قلعه آجری ایران در دل جنگل‌های گیلانگشتی در بزرگترین قلعه آجری ایران در دل جنگل‌های گیلانگشتی در بزرگترین قلعه آجری ایران در دل جنگل‌های گیلانگشتی در بزرگترین قلعه آجری ایران در دل جنگل‌های گیلان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین