رای بازی جنجالی پیکان و سایپا اعلام شد/پیکان برنده بازی باقی ماند

ورزشی،   4000413060

کمیته استیناف رای خود را در خصوص تجدید نظر خواهی باشگاه پیکان نسبت به رای کمیته انضباطی صادر و طی آن تیم پیکان برنده این بازی اعلام شد.

رای بازی جنجالی پیکان و سایپا اعلام شد/پیکان برنده بازی باقی ماند

 به گزارش مهر، تیم های فوتبال پیکان و سایپا در هفته بیست و سوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک پیکان به پایان رسید اما این تیم یک تعویض بیشتر در وقت های اضافه انجام داد که همین امر باعث اعتراض و شکایت باشگاه سایپا شد.

به دنبال این شکایت و بررسی صورت گرفته، کمیته انضباطی رای به برتری ۳ بر صفر سایپا داد. این رای با اعتراض باشگاه پیکان و شکایت به کمیته استیناف همراه شد. در نهایت کمیته استیناف پس از بررسی های صورت گرفته رای به پیروزی پیکان در این دیدار داد و رای کمیته انضباطی را رد کرد.

رأی صادره از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

در رابطه با تجدیدنظرخواهی مؤسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو (پیکان) نسبت به رأی صادره از کمیته محترم انضباطی فدراسیون که به موجب آن باشگاه تجدیدنظرخواه بابت تخلف استفاده از تعویض ششم در بازی رسمی برابر تیم فوتبال سایپا از سری مسابقات لیگ برتر (تعویض مازاد) به استناد بند ب ماده ۲۲ و بند الف از فراز چهارم ماده ۴۶ مقررات انضباطی فیفا با ارجاع ماده ۱۱۹ مقررات انضباطی فوتبال به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع تیم فوتبال سایپا اعلام شد. با دقت در محتویات پرونده بر مبنای جریان ماجرا، وقایع، ادله و مستندات دو طرف و استدلال مورد نظر این کمیته در نهایت منطوق و نتیجه دادگری در این مناقشه تشریح می‌شود:

الف) جریان ماجرا
بازی دو تیم سایپا (میزبان) و پیکان (میهمان) در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دور برگشت لیگ برتر فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰) برگزار شد. نتیجه این مسابقه یک بر صفر به نفع پیکان خاتمه یافت. در دقیقه ۰۲/۹۷، رضا حبیب زاده بازیکن شماره ۹۰ همزمان با تعویض پنجم وارد زمین می‌شود و یک دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه بعد سوت پایان بازی به صدا در آمد. نتیجه مسابقه نیز پابرجا ماند و تیم فوتبال پیکان برنده بازی و حائز سه امتیاز می‌شود. باشگاه سایپا با لحاظ پنج تعویض در شرایط شیوع ویروس کووید ۱۹ حضور بازیکن تعویضی ششم را بازیکن غیرمجاز فاقد صلاحیت توصیف نمود و خواستار تعیین نتیجه سه بر صفر و مجازات تیم فوتبال پیکان و عوامل این تخلف می‌شود که این گزارش منجر به رأی مورد اعتراض می‌شود.

ب ) وقایع Facts
۱- مسابقه بین دو تیم با رعایت تشریفات لازم در موعد مقرر و بدون اتفاق خاص خارج از بحث استفاده از بازیکن مازاد انجام شده است. در بروز این رخداد و انجام تعویض مازاد مناقشه‌ای وجود ندارد.

۲- در پیدایی مشکل ایجاد شده و انجام تعویض مازاد عوامل برگزاری و کادر سرپرستی باشگاه پیکان دخالت داشته اند که کمیته محترم انضباطی تعقیب و تنبیه ایشان را به قطعیت رأی در بخش اعمال تنبیه تیمی برای باشگاه پیکان موکول نمود. هرچند به باور قضات این کمیته رسیدگی به موضوع و اظهارنظر قضائی نسبت به عوامل برگزاری و مدیریت داخل زمین باشگاه پیکان امکان پذیر و صدور رأی علیه ایشان میسر بوده است.

۳- اصل مناقشه از یک سو به سببیت تعارض دیدگاه‌ها در اعمال صرف مقررات داخلی و توجه به مقررات و کدهای انضباطی فیفا وفق ماده ۱۱۹ مقررات انضباطی و از دیگر سو برخورد با موضوع به شیوه‌ای قهرآمیز و تخلف توصیف نمودن تعویض ششم و یا برخورد با اعمال مراتب انصاف و توجه به غفلت عوامل برگزاری و بی تأثیری مدت اندک حضور بازیکن تعویضی، موجب پیچیدگی و تضاد برداشت‌ها پیرامون موضوع شده است.

۴- کمیته استیناف توجه دارد که از یک سو در پرتو احکام قطعی انضباطی، باید از عدالت، مراقبت از مقررات ناظر بر بازی و رفتار شرافتمندانه در رقابت integrity of competition صیانت نماید وانگهی از سو استفاده هر باشگاه یا شخص حقیقی در نارسایی و نقص در فرآیند مسابقات و مصادره به مطلوب و برهم خوردن توازن و تعادل جایگاه تیم‌ها جلوگیری نماید . در این ره گشت آنچه مناط اعتبار و ملاک عمل است واکاوی درست ماجرا و برداشت عدالت محور از قواعد حاکم است.

ج) ادله و مستندات دو سوی دعوا
١- باشگاه سایپا با استناد به واقعیت موجود، استفاده از بازیکن ششم تعویضی و محدودیت در انجام پنج بازیکن تعویضی، فقدان صلاحیت بازیکن تعویضی ineligible و بی تأثیری موضوع نقش آفرینی با فقدان نقش این بازیکن در روند و نتیجه نهایی، ایجاد هرج و مرج در مسابقات در صورت عدم برخورد قاطع با موضوع و … درخواست اعمال مجازات طرف مقابل و در این مقام تأیید رأی مورد اعتراض را می‌نماید . در بحث مستندات حکمی به سکوت مقررات انضباطی و الزام به رعایت مقررات انضباطی فیفا بر پایه ماده ۱۱۹ مقررات اشاره می‌نماید.

۲- باشگاه پیکان به طور خلاصه به عدم شمول ماده ۶۱ مقررات انضباطی در بیان مصادیق بازیکن غیرمجاز به بازیکن تعویضی، عدم امکان استناد به مقررات انضباطی فیفا به جهت دگرگونی آگاهانه مقررات حاکم فعلی، اصل تفسیر اصولی قوانین the principle of stick interpretation of rul ، بی تأثیری بازیکن تعویضی در مدت حضور کمتر از دو دقیقه در بازی، حفظ یکپارچگی و جایگاه تیم‌ها، اصل صحت و اعتبار نتایج حاصله در مسابقات، اصل رعایت تناسب بین تنبیه و تخلف، سهل انگاری و نقش آفرینی مهم‌تر عوامل مسابقه، عدم رعایت تشریفات لازم در رجوع به منابع و قواعد خارجی ( عدم استعلام و کسب نظر از هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال )، رویه قضائی موجود در لیگ‌های معتبر اروپایی و نزاکت غالب حاکم بر این موضوع استناد نموده و در نتیجه شکایت باشگاه سایپا را واهی و رأی صادره را ناعادلانه و در خور نقض تحلیل نموده است.

د) استدلال و منطوق حکم کمیته استیناف
با توجه به شرح مذکور و جریان مناقشه و ادله هریک از طرفین نظر به اینکه اولا مقررات انضباطی فوتبال فاقد نص روشن در اعمال تنبیه به نوع مقرر در حکم مورد اعتراض برای بازیکن مازاد در تعویض می‌باشد و به طور مشخص مواد ۵ و ۶۱ و ۱۱۹ تصریحی به این موضوع ندارد ثانیا بازیکن تعویضی مازاد در مصادیق بازیکن غیرمجاز برابر ماده ۶۱ مقررات انضباطی قرار نگرفته است.

ثالثا استناد به مقررات انضباطی فیفا در صورت ابهام و اجمال در مقررات داخلی است وانگهی در این فرآیند لازم است نظر و دیدگاه هیأت رئیسه فدراسیون مطالبه شود و کمیته محترم انضباطی تشریفات و لوازم رجوع به قواعد بین المللی را در پرتو ماده مرقوم مرعی نداشته است. رابعة اعمال تنبیه تیمی و نتیجه سه بر صفر که از سخت گیرانه ترین احکام انضباطی است هیچ مناسبت و تطابقی با نارسایی و نقص ایجاد شده در روند مسابقه نداشته و از این رو رأی مورد اعتراض آشکارا با اصل تناسب تخلف و تنبیه principle of proportionality مغایرت دارد.

خامسا در فرضی که بازیکن تعویضی در تعریف بازیکن فاقد صلاحیت قرار گیرد، اعمال ماده ۲۲ مقررات انضباطی فیفا مستلزم رعایت قیود و شرایطی است که در این سند مهم بین المللی لحاظ شده است. به ویژه که این بازیکن در طی کمتر از دو دقیقه حضور هیچ تأثیر خاصی (اعم از زدن گل، گرفتن پنالتی، قطع حمله حریف، پاس گل، گرفتن موقعیت محرز گلزنی از حریف و …) در روند مسابقه نداشته است.

سادسا حفظ جدول مسابقات و جایگاه تیم‌ها در جریان کل مسابقات لیگ از الزامات قانونی و اخلاقی مراجع فوتبالی از جمله رکن قضائی است و حکم مورد اعتراض در مقام اجرا موجب لطمه جدی به اصل یکپارچگی و صیانت از موقعیت تیم‌های حاضر در لیگ برتر شده و به حقوق اشخاص ثالث بدون مبنای صحیح ضرر فاحش وارد می‌سازد و سابعا رخداد ناخوشایند حاصل محصول بی توجهی و سهل انگاری کادر مربیان و سرپرست تیم فوتبال پیکان و عوامل برگزاری مسابقه بوده که در این جمع نقش عوامل برگزاری مسابقه قوی‌تر و غالب بر تخلف عوامل تیم پیکان بوده است و از این منظر نیز تنبیه سخت گیرانه علیه تیم فوتبال پیکان ناعادلانه جلوه می‌کند بنابرمراتب و توجه به اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات و استناد به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت باشگاه سایپا از حیث تغییر نتیجه مسابقه و جریمه نقدی صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است. از حیث (تعقیب و تنبیه عوامل اشخاص حقیقی) حصول این رخداد با توجه به مفتوح بودن پرونده پس از رسیدگی و اظهارنظر کمیته محترم انضباطی در مقام رسیدگی بعدی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

 2. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

 3. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

 4. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

 5. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

 6. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

 7. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

 8. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

 9. سرانجام رایزنی‌های برجامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

 10. وزیر کشور: اصراری به تغییر همه استانداران نداریم

 11. نیاز ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل خودروهای ناقص/پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها به مدت ۶ ماه

 12. پاسخی به ابهامات سقف جدید کارت به کارت

 13. ارسال کمک های پزشکی قطر به ایران برای مقابله با کرونا

 14. آکسیوس: مذاکرات شروع نشود، آمریکا ایران را تحریم می‎کند

 15. آب پاکی امیرعبداللهیان رو دست همتای آلمانی/سیاست قطعی ما گره نزدن اقتصاد داخلی به برجام است

 16. قالیباف: بودجه یعنی زندگی دولت و مردم/ هر جا کسری بودجه داریم دست در جیب مردم می‌کنیم

 17. رایزنی امیرعبداللهیان و همتای انگلیسی/ آمادگی انگلیس برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران

 18.  طرحی که اجاره کارت بانکی را ترویج می کند !

 19. رئیسی دستور داد: حق‌الزحمه معوقه معلمان را پرداخت کنید

 20. تاثیرات منطقه‌ای عضویت ایران در سازمان شانگهای

 21. انتقاد غریب آبادی از رویکردهای دوگانه آمریکا و انگلیس در فروش زیردریایی هسته ای به استرالیا

 22. طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد+ متن نهایی

 23. واکنش مقام آمریکایی به تغییر تیم مذاکره کننده برجامی ایران

پربحث‌های هفته

 1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

 2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

 3. چرا رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌رود؟

 4. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

 5. چرا برکت نتوانست به وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن عمل کند؟ / حرکت در مسیر سخت «برکت»

 6. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

 7. سردرگمی سیستماتیک مردم

 8. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

 9. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

 10. عملیات نجات توسط یک روحانی در کوه

 11. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

 12. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

 13. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 14. چرا آمریکا در خلیج فارس یگان پهپادی مستقر کرده است

 15. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

 16. توییت جالب عباس خامه‌یار درباره تانکرهای حمل سوخت در لبنان

 17. اسرائيل يتيم مي‌شود!

 18. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

 19. معاون اول رییس جمهور: قیمت لبنیات نباید افزایش یابد

 20. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

 21. آزمایش جنگنده های ابابیل از سوی قطر

 22. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

 23. معایب دادن حق طلاق به زن چیست؟

 24. سازمان شانگهای ، مقدمه تشکیل " اتحادیه آسیا "

 25. رسانه صهیونیستی: ارتش اسرائیل ترسیده است/ انگیزه و توان کافی برای جنگ نداریم

ابر آروان

آخرین عناوین