تعجب گلزار از شنیدن صدای یک شرکت کننده/ داری اذیتم می‌کنی؟

ویدئو،   4000222021

محمد رضا گلزار، مجری مسابقه هفت خان طی اجرای این برنامه، از شنیدن صدای خاص یکی از شرکت کنندگان غافلگیر شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین