استفاده والت دیزنی از ربات‌‌ها به جای بدلکاران

ویدئو،   4000131027

بدلکاران در فیلم‌ها و سریال‌های مخنلف، همواره نقش مهم و خطرناکی را ایفا می‌کنند؛ اما کمپانی بزرگ والت دیزنی، اخیرا به جای هنرمندان بدلکار از ربات‌ها استفاده می‌کند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین