ترافیک سنگین آخر سال

عکس،   3991226128

به رغم توصیه های مکرر ستاد ملی کرونا به هموطنان برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری، همچنان با گذشت یکسال از پیدایش ویروس کرونا، ترافیک های سنگین در آزاد راه کرج - قزوین و تهران - کرج و نیز سایر خروجی‌های تهران و کرج وجود دارد. عکس؛ محمد مهدی پور عرب/فارس

ترافیک سنگین آخر سال
ترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سالترافیک سنگین آخر سال
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین