رکورد نقدینگی شکسته شد

عکس،   3991225020

حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه امسال به ۳.۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید، این یعنی طی ۸ سال گذشته حجم نقدینگی ۵۹۰ درصد رشد داشته.

رکورد نقدینگی شکسته شد
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین