تجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیه

ویدئو،   3991029107

صبح امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ تعدادی از سهامداران بانک ادغام‌شده مهر اقتصاد در مقابل قوه قضائیه تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به قیمت‌گذاری غیرمنصفانه سهام بانک مهر اقتصاد انجام شد.

تجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیهتجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد مقابل قوه قضائیه
یکتانت

آخرین عناوین