هدف قرار گرفتن تجهیزات جاسوسی اسرائیل

  4030119019

حزب الله تصاویری از هدف قرار دادن تجهیزات جاسوسی اسرائیل در پایگاه زرعیت در شمال فلسطین اشغالی را منتشر کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین