خط تولید کیت تشخیص فوری کرونا

گروه عکس الف،   3990911032

خط تولید "کیت تشخیص فوری کرونا" در ایران توسط محققان جوان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) راه اندازی شد و ایران جزو ۵ کشور دنیا قرار گرفت که فناوری تولید این کیت‌ها را به دست آورد.

خط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کروناخط تولید کیت تشخیص فوری کرونا
یکتانت

آخرین عناوین