اعلام مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ + جدول

گروه فرهنگی الف،   3990729076 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

سازمان سنجش آموزش کشور جدیدترین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو را برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام کرد.

اعلام مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ + جدول
به گزارش مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مقررات ذیل اجرا می‌شود.

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ است.

مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید ۱، ۲ و ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

با توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ بر اساس نظام ۳-۳-۶ به شرح جداول ذیل می‌باشد.

الف دروس عمومی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زبان و ادبیات فارسی

فارسی (۱)

۱۱۰۲۰۱

دهم

۹۷

 

فارسی (۲)

۱۱۱۲۰۱

یازدهم

۹۸

فارسی (۳)

۱۱۲۲۰۱

دوازدهم

۹۹

۲- عربی

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۶

دهم

۹۷

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۶

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۶

دوازدهم

۹۹

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۹۹

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۸

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۸

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۸

دوازدهم

۹۹

۳- فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی (۱)

۱۱۰۲۰۴

دهم

۹۷

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

دین و زندگی (۲)

۱۱۱۲۰۴

یازدهم

۹۸

دین و زندگی (۳)

۱۱۲۲۰۴

دوازدهم

۹۹

دین و زندگی (۱)

۱۱۰۲۰۵

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم انسانی

دین و زندگی (۲)

۱۱۱۲۰۵

یازدهم

۹۸

دین و زندگی (۳)

۱۱۲۲۰۵

دوازدهم

۹۹

اصول عقاید (۱)

۱۱۰۲۲۷

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

اصول عقاید (۲)

۱۱۱۲۳۲

یازدهم

۹۸

اصول عقاید (۳)

۱۱۲۲۲۷

دوازدهم

۹۹

۴- زبان انگلیسی

زبان خارجی (۱)

۱۱۰۲۳۰

دهم

۹۷

 

انگلیسی (۲)

۱۱۱۲۳۰

یازدهم

۹۸

انگلیسی (۳)

۱۱۲۲۳۰

دوازدهم

۹۹

 

ب دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- ریاضیات

ریاضی (۱)

۱۱۰۲۱۱

دهم

۹۷

 

هندسه (۱)

۱۱۰۲۱۳

دهم

۹۷

هندسه (۲)

۱۱۱۲۱۳

یازدهم

۹۸

آمار و احتمال

۱۱۱۲۱۵

یازدهم

۹۸

حسابان (۱)

۱۱۱۲۱۴

یازدهم

۹۸

حسابان (۲)

۱۱۲۲۱۴

دوازدهم

۹۹

هندسه (۳)

۱۱۲۲۱۳

دوازدهم

۹۹

ریاضیات گسسته

۱۱۲۲۱۵

دوازدهم

۹۹

۲- فیزیک

فیزیک (۱)

۱۱۰۲۰۹

دهم

۹۷

 

فیزیک (۲)

۱۱۱۲۰۹

یازدهم

۹۸

فیزیک (۳)

۱۱۲۲۰۹

دوازدهم

۹۹

۳- شیمی

شیمی (۱)

۱۱۰۲۱۰

دهم

۹۷

 

شیمی (۲)

۱۱۱۲۱۰

یازدهم

۹۸

شیمی (۳)

۱۱۲۲۱۰

دوازدهم

۹۹

 

ج دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زمین‌شناسی

زمین شناسی

۱۱۱۲۳۷

یازدهم

۹۸

 

۲- ریاضیات

ریاضی (۱)

۱۱۰۲۱۱

دهم

۹۷

 

ریاضی (۲)

۱۱۱۲۱۱

یازدهم

۹۸

ریاضی (۳)

۱۱۲۲۱۱

دوازدهم

۹۹

۳- زیست شناسی

زیست‌شناسی (۱)

۱۱۰۲۱۶

دهم

۹۷

 

زیست‌شناسی (۲)

۱۱۱۲۱۶

یازدهم

۹۸

زیست‌شناسی (۳)

۱۱۲۲۱۶

دوازدهم

۹۹

۴- فیزیک

فیزیک (۱)

۱۱۰۲۱۴

دهم

۹۷

 

فیزیک (۲)

۱۱۱۲۴۴

یازدهم

۹۸

فیزیک (۳)

۱۱۲۲۴۴

دوازدهم

۹۹

۵- شیمی

شیمی (۱)

۱۱۰۲۱۰

دهم

۹۷

 

شیمی (۲)

۱۱۱۲۱۰

یازدهم

۹۸

شیمی (۳)

۱۱۲۲۱۰

دوازدهم

۹۹

 

د دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- ریاضیات

ریاضی و آمار (۱)

۱۱۰۲۱۲

دهم

۹۷

 

ریاضی و آمار (۲)

۱۱۱۲۱۲

یازدهم

۹۸

ریاضی و آمار (۳)

۱۱۲۲۱۲

دوازدهم

۹۹

۲- اقتصاد

اقتصاد

۱۱۰۲۲۱

دهم

۹۷

 

۳- زبان و ادبیات فارسی

علوم و فنون ادبی (۱)

۱۱۰۲۰۳

دهم

۹۷

 

علوم و فنون ادبی (۲)

۱۱۱۲۰۳

یازدهم

۹۸

علوم و فنون ادبی (۳)

۱۱۲۲۰۳

دوازدهم

۹۹

۴- زبان عربی

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۹۷

 

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۹۹

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۸

دهم

۹۷

دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۸

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۸

دوازدهم

۹۹

۵- تاریخ

تاریخ (۱) ایران و جهان باستان

۱۱۰۲۱۹

دهم

۹۷

 

تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه

۱۱۱۲۱۹

یازدهم

۹۸

تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر

۱۱۲۲۱۹

دوازدهم

۹۹

تاریخ اسلام (۱)

۱۱۰۲۳۳

دهم

۹۷

دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

تاریخ اسلام (۲)

۱۱۱۲۳۳

یازدهم

۹۸

تاریخ (۳) ایران در دوره اسلامی

۱۱۲۲۳۳

دوازدهم

۹۹

۶- جغرافیا

جغرافیای ایران

۱۱۰۲۱۸

دهم

۹۷

 

جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیه‌ای

۱۱۱۲۱۸

یازدهم

۹۸

جغرافیا (۳) (کاربردی)

۱۱۲۲۱۸

دوازدهم

۹۹

۷- علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی (۱)

۱۱۰۲۲۰

دهم

۹۷

 

جامعه‌شناسی (۲)

۱۱۱۲۲۲

یازدهم

۹۸

جامعه‌شناسی (۳)

۱۱۲۲۲۲

دوازدهم

۹۹

۸- فلسفه

فلسفه

۱۱۱۲۲۶

یازدهم

۹۸

 

فلسفه (۲)

۱۱۲۲۲۶

دوازدهم

۹۹

۹- منطق

منطق

۱۱۰۲۲۳

دهم

۹۷

 

۱۰- روان‌شناسی

روان‌شناسی

۱۱۱۲۲۴

یازدهم

۹۸

 

 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۶۵۱۷۹۲۱۳:۴۹:۴۹ ۱۳۹۹/۷/۲۹
بردارید این کنکور رو .
یکتانت

پربحث‌های دیروز

 1. یک راه سوم بین دو راهی انتقام

 2. این تحلیل ها دام است !

 3. نشانه شناسی یک ترور؛ چشم های آبی، دندان های نیش

 4. ظریف: سردار سلیمانی همیشه در مقابل درد و دل‌هایم می‌گفت باید تحمل کنی/ می‌گویند ظریف جاسوس است/ قصدی برای کاندیداتوری در ۱۴۰۰ ندارم/ به امضای جان کری یا قسم اوباما اعتماد نکردیم

 5. حراج آبروی طب سنتی در عطاری‌های متخلف

 6. غذاخوری‌های دانشگاه‌های خارجی چه امکاناتی دارند؟+تصاویر

 7. رقابت احتمالی سعیدمحمد و قالیباف در اردوگاه اصولگرایان/ واقعیت دادگاه‌های علنی/ کارگزاران همچنان در فکر حمایت از لاریجانی/ ظریف از کدام نامزد انتخابات حمایت می‌کند؟

 8. روایتی از نحوه ترور شهید فخری‌‌زاده

 9. تصاویری از پیکر مطهر شهید محسن فخری زاده

 10. جزئیات جدید از ترور شهید فخری زاده/ چرا شهید فخری زاده از خودرو پیاده شده بود؟

 11. پرواز مرغ با ارز دولتی/ یارانه ۲.۵ میلیارد دلاری تولید گوشت مرغ کجاست؟

 12. احتمال کاهش ۴۰ درصدی قیمت در بازار مسکن

 13. تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس

 14. سندرز: ترور «فخری‌زاده» غیرقانونی، تحریک‌آمیز و بی‌ملاحظه بود

 15. چرا پاسخ به عاملان ترور شهید فخری‌زاده باید قاطع باشد؟

 16. شهادت جودوکار ایرانی همراه با شهید فخری‌زاده

 17. قالیباف: دشمن جنایتکار پشیمان نمی‌شود، مگر با واکنشی قوی/ شهادت فخری‌زاده پنجره‌ای جدید بر روی پیشرفت کشور باز خواهد کرد

 18. رئیس سابق بنیاد شهید درگذشت

 19. حذف پست های مرتبط با شهید فخری زاده در اینستاگرام

 20. ذوالنوری: جمهوری اسلامی باید مسیری که برای برجام رفته است را برگردد

 21. وزارت اطلاعات: سرنخ‌هایی از عاملان ترور شهید فخری‌زاده به دست آمده است

 22. ۱۲ شبکه ملی تلویزیون HD شد

 23. شناسایی کرونا مثبت‌ها در کسری از ثانیه

 24. پشت‌پرده صدایی که اینترنشنال را ذوق‌زده کرد

 25. وزیر کشاورزی: قیمت مرغ ۱۸۵۰۰ تومان است

پربحث‌های هفته

 1. نقشه جو بایدن برای اقتصاد شش ماه آینده ایران

 2. پرسش های بی پاسخ در ترور شهید فخری زاده

 3. تکرار جنایتی دیگر در حق دانشمندان ایرانی

 4. یک راه سوم بین دو راهی انتقام

 5. کمپین مردمی، مرغ وحشی را به دام می اندازد؟!

 6. قرار است مرغ هم از سفره مردم پر بکشد؟!

 7. این تحلیل ها دام است !

 8. دریای دوغ و خبرهای کلیشه‌‌ای!...

 9. آیا باید با ضبط کننده فیلم تخریب آلونک در بندرعباس برخورد شود؟!

 10. نشانه شناسی یک ترور؛ چشم های آبی، دندان های نیش

 11. رهبر انقلاب: اقتصاد خانواده‌ها در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده/ نمی‌توان به امید گشایش بیگانگان ماند/ مذاکره برای رفع تحریم را یکبار امتحان کردیم و به نتیجه‌ای نرسید

 12. واکنش ترامپ به ترور محسن فخری‌زاده

 13. چرا عربستان به صلح مجانی با اشغالگران تن داد؟

 14. وقتش که برسد خواهید دید ...

 15. رونمایی از نقشه‌راه اروپا و آمریکا برای احیای برجام

 16. ظریف: سردار سلیمانی همیشه در مقابل درد و دل‌هایم می‌گفت باید تحمل کنی/ می‌گویند ظریف جاسوس است/ قصدی برای کاندیداتوری در ۱۴۰۰ ندارم/ به امضای جان کری یا قسم اوباما اعتماد نکردیم

 17. اهداف ترور «فخری‌زاده» به روایت روزنامه لبنانی

 18. حراج آبروی طب سنتی در عطاری‌های متخلف

 19. سیلی بزرگ انصارالله به آل سعود

 20. روحانی: خدا را شکر شرِ ترامپ کم شد

 21. همدستان قاتلان شهید فخری زاده چه کسانی هستند؟

 22. رسانه آمریکایی :موساد با پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا اقدام به ترور فخری زاده کرده است 

 23. استانداری تهران: فروش مرغ بالاتر از ۲۰۴۰۰ تومان تخلف است

 24. دلیل افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار چیست؟

 25. ملک‌‌زاده: در حضور روحانی با ایمنی گله‌‌ای مخالفت کردم/ داروهای مورد استفاده استاندارد بودند

آخرین عناوین