حضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها

گروه عکس الف،   3990623112

آئین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و فناوری کشور يکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این مراسم که به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، ابتدا روسای دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران طی سخنانی گزارشی از وضعیت دانشجویان این دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید ارائه کردند./ فارس

حضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌هاحضور مجازی روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین