واکنش حیرت آور خرگوش برای فرار از چنگال عقاب

گروه ویدئو الف،   3990525041

ک خرگوش در آفریقای جنوبی در مواجهه با حمله یک عقاب غول پیکر، واکنشی دیدنی و حیرت آور از خود نشان داد. عقاب در مواجهه با جهش چند متری خرگوش در لحظه شکار، ناکام ماند.

ابر آروان

آخرین عناوین