بیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباس

گروه عکس الف،   3990424124

بیمارستان صحرائی "شهید فاطمی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و نیروی دریایی سپاه در محوطه جلوی ساختمان سوختگی شفا مجتمع درمانی و آموزشی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس ۲۶ اسفندماه با ظرفیت پذیرش ۳۰ بیمار و دارای شامل بخش اورژانس و پذیرش موقت بیماران با مشکلات تنفسی به بهره‌برداری رسید.

بیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباسبیمارستان صحرائی کووید ۱۹ شهید فاطمی بندرعباس

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های هفته

ابر آروان

آخرین عناوین