سیل ویرانگر در ژاپن

گروه عکس الف،   3990416069

بارش باران‌های سیل‌آسا و نیز رانش زمین در جنوب ژاپن تا کنون ۲۰ کشته و ۱۴ مفقود در پی داشته است.

سیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپنسیل ویرانگر در ژاپن
ابر آروان

آخرین عناوین