تجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستی

  4030126079

ظهر امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه، طلاب و روحانیون قمی با تجمع در مدرسه مبارکه فیضیه، با سر دادن شعارهایی حمایت و تشکر خود را از حمله سپاه پاسداران به رژیم صهیونیستی اعلام کردند. در این مراسم آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور به ایراد سخن پرداخت.

تجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستیتجمع طلاب و روحانیون در حمایت از حمله سپاه به رژیم صهیونیستی

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین