اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹

گروه عکس الف،   3990120074

ماه در ساعت ۲۲ و ۳۸ دقیقه سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ماه جاری، به کمترین فاصله با زمین رسیده و ناظران زمینی سه شنبه شب و تا صبح چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه شاهد اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۱۳۹۹ خواهند بود.

اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹
ابر آروان

آخرین عناوین