• اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹

  اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹

  گروه عکس الف، 

  ماه در ساعت ۲۲ و ۳۸ دقیقه سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ماه جاری، به کمترین فاصله با زمین رسیده و ناظران زمینی سه شنبه شب و تا صبح چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه شاهد اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۱۳۹۹ خواهند بود.

 • مشاهده اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹ در شامگاه امشب

  مشاهده اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۹۹ در شامگاه امشب

  گروه اجتماعی الف، 

  در ساعت ۲۲ و ۳۸ دقیقه امشب سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ماه جاری، "ماه" به کمترین فاصله با زمین رسیده و ناظران زمینی شامگاه امشب و فردا چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه شاهد اولین و بزرگترین اَبرماه سال ۱۳۹۹ خواهند بود.