تعطیلی قلب تجاری کردستان

گروه عکس الف،   3990118057

بانه، قلب تجاری کردستان است؛ شهری مرزی که عید سال گذشته پذیرای بیش از ۱.۵ میلیون مسافر و گردشگر بود. با شیوع ویروس کرونا، بازار این شهر همانند سایر نقاط کشور تعطیل شده است.

تعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستانتعطیلی قلب تجاری کردستان
ابر آروان

آخرین عناوین