کاهش شمار مبتلایان به کرونا در چین

گروه عکس الف،   3981219067

پس از بهبودی بیماران و کاهش شمار مبتلایان به کرونا در چین، تصاویری از جمع آوری یک بیمارستان موقت و بازگشت شهروندان به خانه هایشان منتشر شده است.

کاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چینکاهش شمار مبتلایان به کرونا در چین
ابر آروان

آخرین عناوین