خبر خوب رئیس جمهور به ساکنان پایتخت

گروه ویدئو الف،   3981214078

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره درخت‌های خیابان ولیعصر خبر خوشی را به ساکنان تهران دادند.

آخرین عناوین