زوجی که برای اولین بار پایشان به راهپیماییِ روز قدس باز شد

  4030118008

رئیس‌جمهور در پیامی حضور حماسی و قابل تحسین ملت ایران در راهپیماییِ روز جهانیِ قدس را حاویِ پیامی رسا برای استکبار جهانی دانست. رئیسی تاکید کرد امروز به برکت غیرت و شجاعت فلسطینی‌ها بر همگان روشن شده کاخ پوشالیِ صهیونیسم سست‌تر از خانۀ عنکبوت است.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین