• خبر خوب رئیس جمهور به ساکنان پایتخت

    خبر خوب رئیس جمهور به ساکنان پایتخت

    گروه ویدئو الف، 

    حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره درخت‌های خیابان ولیعصر خبر خوشی را به ساکنان تهران دادند.