زندگی در چین زیر سایه کرونا ویروس

گروه عکس الف،   3981207053

از میان ۸۰ هزار و ۲۳۹ نفر مبتلا در جهان ۷۷ هزار و ۶۵۸ نفر در چین هستند که تاکنون ۲ هزار و ۷۰۵ نفر از کرونا جان باخته اند و ۲ هزار و ۶۶۳ نفرشان در چین بوده اند. شمار کسانی که پس از ابتلا به کرونا درمان و از بیمارستان مرخص شده اند به ۲۷ هزار و ۴۷۱ نفر رسیده است.

زندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروسزندگی در چین زیر سایه کرونا ویروس
ابر آروان

آخرین عناوین