مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات

گروه عکس الف،   3981202022

رای‌گیری برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، از ساعت ۸ صبح جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸ به صورت همزمان در تهران و سراسر کشور آغاز شد. مردم ۵ استان تهران، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، قم و فارس، برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان پنجم هم پای صندوق‌های رأی حاضر می‌‍ شوند/ باشگاه خبرنگاران

مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات
مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات مشارکت شخصیت‌های سیاسی در انتخابات

عناوین مرتبط

آخرین عناوین