واعظی: ما از رسانه ملی چیز زیادی نمی‌خواهیم

گروه ویدئو الف،   3981102083

واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت: ما چیز زیادی نمی‌خواهیم، ما می‌گوییم صحبت‌های رئیس‌جمهور و وزرا بدون تبعیض و بر اساس آنچه آنها می‌گویند پخش شود. برخی مطالب را نگذارند و بگویند مصلحت نیست و مطلبی را از صحبت‌های رئیس جمهور و وزرا که برداشت خودشان است را زیرنویس می ‌کنند و ما چندین بار گفته بودیم که آن چیزی که زیرنویس می شود با آنچه در فیلم وجود دارد متغیر است.

ابر آروان

آخرین عناوین