راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام

گروه عکس الف،   3981027082

مردم ولایت مدار و همیشه درصحنه اردکان با حضور گسترده در راهپیمایی ضمن حمایت از اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اطاعت محض از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت قاطع از اقدام نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در شکستن هیمنه آمریکا و همدردی با خانواده‌های داغدار سانحه هوایی را اعلام کردند.

راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام
راهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظامراهپیمایی حمایت از اقتدار نظام

آخرین عناوین