نجات آوارگان سیل اسپانیا با بالگرد

گروه ویدئو الف،   3980626159

پلیس اسپانیا روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر پس از محاصره خانه‌ها توسط سیلاب ناشی از دو روز باراندگی سنگین مشغول نجات ساکنان شهر دولورس گرفتار شده در آب است.

آخرین عناوین