منطقه گردشگری مولیزه

گروه عکس الف،   3980625079

یکی از ناحیه‌های ۲۰ گانه ایتالیا است که تا سال ۱۹۶۳ با آبروزو یک ناحیه محسوب می‌شد و اکنون از هم تفکیک شده‌اند. این منطقه یکی از جاذبه‌های گردشگری ایتالیا محسوب می‌شود.

منطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزهمنطقه گردشگری مولیزه

آخرین عناوین