• منطقه گردشگری مولیزه

    منطقه گردشگری مولیزه

    گروه عکس الف، 

    یکی از ناحیه‌های ۲۰ گانه ایتالیا است که تا سال ۱۹۶۳ با آبروزو یک ناحیه محسوب می‌شد و اکنون از هم تفکیک شده‌اند. این منطقه یکی از جاذبه‌های گردشگری ایتالیا محسوب می‌شود.