دو سوم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد یا نیمه راکد هستند

گروه اقتصادی الف،   3980625007

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دو سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در شرایط رکود و یا نیمه رکود قرار دارند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با فارس، افزود: گزارش رونق تولید را برای ارائه در صحن اصلی مجلس به هیات رئیسه ارائه کردیم که هفته آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت می‌شود. 

وی با بیان اینکه گزارش مفصلی از چالش‌های تولید و راه‌حل‌‌های آن ارائه شده است، گفت: در این گزارش‌ها هم به صورت موضوعی و هم بخشی مطالب  عنوان شده است، مثلا موضوعاتی مانند حوزه مالی، بانک و بیمه، مالیاتی، ارزی و بورس ذکر شده و در بخشی مانند بخش صنعت،‌معدن، کشاورزی و تجارت هم چالش‌ها و هم راهکارها ارائه شده‌اند. 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 در برابر این پرسش که چه تعداد از بنگاه‌های تولیدی فعال و یا تعطیل هستند گفت: حدود 50 درصد از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر می‌برند و یا نیمه راکد هستند و واحدهایی که با  تمام ظرفیت اسمی کار می‌کنند کمتر از 30 درصد هستند، یعنی یک سوم بنگاه‌های کشور در رونق و دو سوم به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر می‌برند. 

فولادگر با بیان اینکه از دریچه آمار وارد نشدیم گفت: بیشتر بحث شناسایی چالش‌های صنعت و تولید و آسیب‌شناسی و راه حل‌ها ارائه شده‌اند. 

به گفته وی مهمترین چالش‌ها برای بنگاه‌های تولیدی در حوزه مالی، نقدینگی، تسهیلات بانک، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، نرخ ارز، بحث صادرات و واردات است که برای هر مشکل راه‌حل‌های پیشنهادی هم ارائه شده است.

در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی شده، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

موارد مهم گزارش چالشهای تولید که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ذکر شده به شرح زیر است:

الف: رویکردهای کلان رونق تولید 

با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان ،7 محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری ،نظام ارزی، محیط کسب وکار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.

1-تأمین مالی:

در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید کلیدی است:

اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاستها، حذف رانت پاشی، پیش شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی سیاستهای حمایتی؛

اجرای مؤثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ (کارخانه‌داری) و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده 141 قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی؛

رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تکها Financial Technology در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاههای کوچک و متوسط.

2-نظام مالیاتی:

در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود: تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت؛

تدوین و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به صورت تصاعدی  progressive CGT  در نگاه بلندمدت.

3- نظام بیمه‌ای:

در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامهای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:

اجرای مؤثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمانهای غیر عمرانی؛

گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین  surety companies و پوششهای بیمه‌ای  موضوع ماده 9 قانون حداکثر؛ performance guarantee
تقویت شکل گیری کنسرسیومهای بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم.

4-نظام تجاری:

در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است، مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:

برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمتهای مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل گری در مبادلات تجاری؛

ساماندهی کارتهای بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه بندی کارتهای بازرگانی؛

ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذیربط  برای فعالان بخش خصوصی.

5-نظام ارزی:

در بخش نظام ارزی توصیه‌های سیاستی زیر می‌تواند راه گشا باشد:

به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود 70 تا 80 درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.
مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 4200 تومانی؛

ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانالهای ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارزبازار رسمی و غیررسمی؛
ایجاد تقویت شعب بانکهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی.

6-محیط کسب وکار:

در مبحث بهبود محیط کسب وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسبوکار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است:

تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری  مواد 9 و 10 ؛

ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده 16 ؛

جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ماده 24 ؛
اجرای ماده  18  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری؛

تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی.

7-فناوری اطلاعات:

بخش فناوری اطلاعات  ICT  در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیل گر و کمک کننده باشد:

اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فینتکها؛

دوم از منظر تسهیلگری در حوزه فراهم سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرمهای تحت وب و تسهیلگر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپها؛

سوم، امکان راه اندازی انواع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.

در بخش فین تکها و بهره مندی از فناوریهای جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت آپ ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تکها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی های خرد و کوچک کاملاً به سمت فناوریهای جدید فین تکها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت حرکت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

عناوین مرتبط

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های دیروز

  1. آقای روحانی! لطفا از این دوگانه ها فراتر بروید

  2. نامه خلاف عرف ترامپ به اردوغان: احمق نباش!+تصویر نامه

  3. نظر سنجی منابع غربی: اکثر ایرانیان دیگر حامی توافق هسته ای نیستند/ ۵۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی خواستار خروج از برجام اند

  4. حملات شیمیایی ترکیه به رأس العین

  5. زن جوان، شوهر خیانتکارش را نقره داغ کرد!

  6. رئیسی در پیاده‌روی اربعین

  7. روایت فیگارو از چگونگی بازداشت زم

  8. هزینه خانواده ۴ نفره در تهران چقدر است؟

  9. مرکل و مکرون در مورد برجام بیانیه مشترک صادر کردند

  10. بال‌گشایی هواپیمای جت آموزشی پیشرفته یاسین

  11. این فیلم را دیدم و از خودم خجالت کشیدم!

  12. ترامپ: ایران به دردسر افتاده است

  13. فارین پالیسی: گروه های نیابتی ایران قوی تر از هر زمان دیگر

  14. همتی: عرضه ارز در سامانه نیما بر تقاضا پیشی گرفته است

  15. شوخی با علی دایی مجاز است یا خیر؟

  16. فیلم مراحل ساخت و پرواز جت ایرانی «یاسین»

  17. شورای حل اختلاف؛ راه‌حل یا دردسر؟

  18. هدیه پوتین به ولیعهد ابوظبی

  19. هشدار جدی به مارک ویلموتس

  20. آرین غلامی مقابل حریف رژیم صهیونیستی حاضر نشد

  21. میدل‌ایست‌آی: اردوغان و پنس بر سر آتش‌بس‌ موقت در سوریه موافقت کردند

  پربحث‌های هفته

  1. شکار بزرگ سپاه/ روح الله زم سرشبکه آمدنیوز دستگیر شد

  2. دفاع از یک اشتباه؛‌ چرا؟!

  3. انتقاد از مجازات خفیف دختر پورشه سواری که گفت: کشتم که کشتم، دیه‌اش را می‌دهم

  4. تصویری از کانال "آمدنیوز" پس از دستگیری روح‌الله زم

  5. یک عکس؛‌ یک شرح | آفریدگار کماندار و تیرهایی رو به آینده! ...

  6. شوخی کاربران فضای مجازی با پراید

  7. خط ویژه ژن های خوب برای ورود به دانشگاه

  8. پیشنهاد لاریجانی به رئیسی و روحانی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان

  9. قوانین نباید مردم را مجرم کند

  10. درس‌هایی که باید از ماجرای روح الله زم گرفت

  11. پایان بلندپروازی های یک آقازاده...

  12. جزئیات حمله موشکی به نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جده عربستان

  13. دادستان کشور‌: در برخورد با فساد با هیچ‌کس تعارف نداریم/ روز گذشته ۵ قاضی فاسد اخراج شدند

  14. تهدید رئیس موساد به ترور حسن نصرالله و سردار سلیمانی؛ فرمانده سپاه قدس تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است

  15. طلسم منامه باز هم نشکست؛ شکست تلخ ایران مقابل بحرین در اولین آزمون جدی ویلموتس

  16. انفجار در نفتکش ایرانی در دریای سرخ/ اطلاعیه شرکت ملی نفتکش/ هیچ حریقی رخ نداده و خدمه همگی سالم‌اند

  17. فقط ۱۵۰۰ روانپزشک برای ۸۰ میلیون ایرانی/ وزارت بهداشت برنامه ندارد ؛ هیچکس هم مشکل روانی ندارد!

  18. تصویری از نمای ویلای شبنم نعمت‌زاده

  19. آقای روحانی! لطفا از این دوگانه ها فراتر بروید

  20. سخنی با رئیس‌جمهور حقوقدان

  21. دیوار انحصار وکالت ترک برداشت

  22. درگیری فیزیکی رئیس هیئت مدیره مترو با کارمند معترض

  23. پاسخ مدیرعامل سابق فارس به ادعاهای خلاف واقع وزیر خارجه: جز خسارت محض چه چیزی به ارمغان آوردید؟/ طنز تلخ است که نگرانی دیروز ما، امروز از زبان شما غلیظ تر جاری می‌شود

  24. نماینده اسبق و مدیر فعلی با حقوق ۸۵ میلیون در یکی از وزارتخانه ها/ به رغم ممنوع الخروج بودن این فرد وی به خارج رفت

  25. پیشنهاد روحانی برای برگزاری رفراندوم/ درخواست حسین فریدون از قوه قضائیه/تحلیل عباس عبدی از آمدنیوز

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های هفته

   1. شوخی کاربران فضای مجازی با پراید

   2. انفجار در نفتکش ایرانی در دریای سرخ/ اطلاعیه شرکت ملی نفتکش/ هیچ حریقی رخ نداده و خدمه همگی سالم‌اند

   3. وزیر راه: قیمت مسکن کاهش خواهد یافت/ افزایش قیمت‌ها در دو سال اخیر غیر واقعی بود

   4. ثروتمندان ۱۷ برابر افراد فقیر «یارانه پنهان» دریافت می‌کنند/ کسی حاضر نیست هزینه هدفمندی یارانه‌ها را بپردازد

   5. کدام دولت رکورددار رکود مسکن است؟

   6. وزیر صمت: واردات خودرو آزاد نمی‌شود/ در مورد وزارت بازرگانی تابع قانون هستیم

   7. زعفرانیه‌نشینان هم به قطع یارانه اعتراض دارند!

   8. افزایش قیمت خودرو راهی برای دستیابی مجدد به سود/ آخرین وضعیت بازار

   9. نخستین تصاویر از نفتکش سانحه‌دیده ایران

   10. هزینه خانواده ۴ نفره در تهران چقدر است؟

   11. رئیس بانک مرکزی: ذخایر ارزی در یک سال گذشته افزایش یافته است

   12. همتی: عرضه ارز در سامانه نیما بر تقاضا پیشی گرفته است

   13. طرح فروش اقساطی ۳ محصول سایپا + جدول

   14. بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

   15. قیمت مسکن در ارزان‌ترین منطقه تهران/ نرخ خانه‌های ۴۰ متری در پایتخت + نمودار

   16. ۷ میلیون آمریکایی نمی‌توانند اقساط خودروشان را پرداخت کنند

   17. واکنش نوبخت به اعتراض مردم درباره حذف یارانه: بی‌خبر هستم

   18. وزیر صنعت: قیمت تولید شده پراید کمتر از ۴۰ میلیون است

   19. یارانه ۲۴ میلیون ایرانی قطع می‌شود

   20. رئیس‌کل بانک مرکزی‌: نرخ ارز کنترل شد‌/ شاهد ثبات در بازار هستیم

   21. شگرد خودروسازان برای مقابله با ارزانی خودرو

   22. وزیر راه و شهرسازی: حکم دادگاه حسینیه سعادت‌آباد اجرا می‌شود

   23. قیمت گوشت قرمز کاهش یافت + قیمت‌های جدید

   24. قیمت خانه‌های ۴۰ متری در تهران

   25. دلار ارزان شد

   آخرین عناوین