دو سوم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد یا نیمه راکد هستند

گروه اقتصادی الف،   3980625007

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دو سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در شرایط رکود و یا نیمه رکود قرار دارند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با فارس، افزود: گزارش رونق تولید را برای ارائه در صحن اصلی مجلس به هیات رئیسه ارائه کردیم که هفته آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت می‌شود. 

وی با بیان اینکه گزارش مفصلی از چالش‌های تولید و راه‌حل‌‌های آن ارائه شده است، گفت: در این گزارش‌ها هم به صورت موضوعی و هم بخشی مطالب  عنوان شده است، مثلا موضوعاتی مانند حوزه مالی، بانک و بیمه، مالیاتی، ارزی و بورس ذکر شده و در بخشی مانند بخش صنعت،‌معدن، کشاورزی و تجارت هم چالش‌ها و هم راهکارها ارائه شده‌اند. 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 در برابر این پرسش که چه تعداد از بنگاه‌های تولیدی فعال و یا تعطیل هستند گفت: حدود 50 درصد از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر می‌برند و یا نیمه راکد هستند و واحدهایی که با  تمام ظرفیت اسمی کار می‌کنند کمتر از 30 درصد هستند، یعنی یک سوم بنگاه‌های کشور در رونق و دو سوم به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر می‌برند. 

فولادگر با بیان اینکه از دریچه آمار وارد نشدیم گفت: بیشتر بحث شناسایی چالش‌های صنعت و تولید و آسیب‌شناسی و راه حل‌ها ارائه شده‌اند. 

به گفته وی مهمترین چالش‌ها برای بنگاه‌های تولیدی در حوزه مالی، نقدینگی، تسهیلات بانک، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، نرخ ارز، بحث صادرات و واردات است که برای هر مشکل راه‌حل‌های پیشنهادی هم ارائه شده است.

در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی شده، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

موارد مهم گزارش چالشهای تولید که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ذکر شده به شرح زیر است:

الف: رویکردهای کلان رونق تولید 

با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان ،7 محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری ،نظام ارزی، محیط کسب وکار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.

1-تأمین مالی:

در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید کلیدی است:

اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاستها، حذف رانت پاشی، پیش شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی سیاستهای حمایتی؛

اجرای مؤثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ (کارخانه‌داری) و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده 141 قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی؛

رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تکها Financial Technology در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاههای کوچک و متوسط.

2-نظام مالیاتی:

در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود: تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت؛

تدوین و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به صورت تصاعدی  progressive CGT  در نگاه بلندمدت.

3- نظام بیمه‌ای:

در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامهای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:

اجرای مؤثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمانهای غیر عمرانی؛

گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین  surety companies و پوششهای بیمه‌ای  موضوع ماده 9 قانون حداکثر؛ performance guarantee
تقویت شکل گیری کنسرسیومهای بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم.

4-نظام تجاری:

در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است، مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:

برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمتهای مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل گری در مبادلات تجاری؛

ساماندهی کارتهای بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه بندی کارتهای بازرگانی؛

ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذیربط  برای فعالان بخش خصوصی.

5-نظام ارزی:

در بخش نظام ارزی توصیه‌های سیاستی زیر می‌تواند راه گشا باشد:

به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود 70 تا 80 درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.
مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 4200 تومانی؛

ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانالهای ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارزبازار رسمی و غیررسمی؛
ایجاد تقویت شعب بانکهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی.

6-محیط کسب وکار:

در مبحث بهبود محیط کسب وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسبوکار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است:

تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری  مواد 9 و 10 ؛

ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده 16 ؛

جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ماده 24 ؛
اجرای ماده  18  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری؛

تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی.

7-فناوری اطلاعات:

بخش فناوری اطلاعات  ICT  در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیل گر و کمک کننده باشد:

اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فینتکها؛

دوم از منظر تسهیلگری در حوزه فراهم سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرمهای تحت وب و تسهیلگر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپها؛

سوم، امکان راه اندازی انواع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.

در بخش فین تکها و بهره مندی از فناوریهای جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت آپ ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تکها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی های خرد و کوچک کاملاً به سمت فناوریهای جدید فین تکها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت حرکت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

 1. رهبر انقلاب درباره افزایش نرخ سوخت: گفته بودم اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند حمایت خواهم کرد/ تصمیم سران قوا باید اجرا شود/ مسئولین دقت کنند هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند

 2. دروغ پردازی گوگل در مورد اعتراضات شب گذشته تهران + عکس

 3. نظر باهنر درباره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس/ فرایند تصمیم‌گیری در جلسه سران سه قوه چگونه است؟/ احتمال استعفای محمود صادقی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

 4. یک مقام مطلع: محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته

 5. راه‌های رفته و نرفته اصلاح قیمت بنزین به روایت کارشناسان اقتصادی

 6. بیانیه حجت‌الاسلام رئیسی در مورد طرح سهمیه بندی و اعلام قیمت جدید بنزین

 7. محمود صادقی از نمایندگی مجلس استعفا می‌کند

 8. لاریجانی: مابه‌التفاوت حاصل افزایش قیمت بنزین سریع‌تر به حساب مردم واریز شود/ دغدغه نمایندگان برداشتن فشار از دوش مردم است

 9. روحانی: پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه آغاز می‌شود/ اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست

 10. توکلی: مسیر تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد طی شد/ کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود

 11. تهیه طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس

 12. سخنگوی هیات رئیسه مجلس: همه موظفند از افزایش قیمت بنزین حمایت کنند

 13. طرح استیضاح لاریجانی در مجلس

 14. آلودگی و برودت هوا، بارش برف و سختی تردد؛ مدارس برخی مناطق را تعطیل کرد/ تعطیلی مدارس غرب تهران

 15. خرابکاری اغتشاش‌گران در تهران

 16. شمخانی: منافقین و ضدانقلاب در اغتشاشات دیروز نقش ایفا کردند و بعضا سلاح گرم داشتند

 17. گام‌های لرزان پیرمردها و بازیگران جوان سیاست

 18. معاون سازمان برنامه و بودجه: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین زیر ۲ درصد است

 19. دیلی اکسپرس: اشتباهات ترامپ چگونه خاورمیانه را به ایران و روسیه واگذار کرد

 20. جزئیات نشست غیرعلنی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین

 21. دادستان کشور: خسارت‌دیدگان شکایت کنند تا اشرار محکوم شوند/ قیمت‌ها به بهانه بنزین افزایش نیابند

 22. قول روحانی به مردم درباره کمک‌های معیشتی

 23. ناجا: مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت نداریم/ شناسایی و برخورد با سرکردگان

 24. احتمال یک تا ۳ سال حبس برای «نجفی»

 25. امام جمعه پرند در جمع معترضان به گرانی بنزین

پربحث‌های هفته

 1. سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان

 2. افزایش قیمت بنزین؛‌ چرا حالا،‌ چرا به این شکل؟

 3. رهبر انقلاب درباره افزایش نرخ سوخت: گفته بودم اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند حمایت خواهم کرد/ تصمیم سران قوا باید اجرا شود/ مسئولین دقت کنند هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند

 4. چرا روحانی عصبانی است؟

 5. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

 6. نوبخت: پرداخت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به خانوارها/ یارانه جدید ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان

 7. دروغ پردازی گوگل در مورد اعتراضات شب گذشته تهران + عکس

 8. جشن تولد ۷۱ سالگی روحانی در بالای ابرها

 9. عراق ۲ - ایران ۱ / شاگردان ویلموتس زور بردن نداشتند

 10. روایت شهید مطهری از چهره واقعی بحث چند همسری

 11. روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است

 12. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

 13. طرح سه فوریتی نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین

 14. لاریجانی بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان مصوبه سهمیه‌بندی بنزین را امضا کرد

 15. نوبخت: درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت بنزین بین مردم باز توزیع می شود

 16. نامه حاجی بابایی به رئیس مجلس در نقد افزایش قیمت بنزین

 17. نظر باهنر درباره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس/ فرایند تصمیم‌گیری در جلسه سران سه قوه چگونه است؟/ احتمال استعفای محمود صادقی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

 18. معترض جان به لب رسیده کجا و چگونه حرفش را بزند؟/ لطفا به معترضان تریبون بدهید

 19. یک مقام مطلع: محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته

 20. عضو کمیسیون اقتصادی: اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین، به این صورت شتاب‌زده بود/ دولت باید پاسخگو باشد

 21. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

 22. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

 23. واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین/ پگاه آهنگرانی در فهرست عفو رئیسی/ چرا روحانی استعفا نمی‌دهد؟

 24. تصاویری از اعتراضات به گرانی قیمت بنزین

 25. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

پربحث‌های هفته

 1. سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان

 2. افزایش قیمت بنزین؛‌ چرا حالا،‌ چرا به این شکل؟

 3. نوبخت: پرداخت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به خانوارها/ یارانه جدید ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان

 4. روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است

 5. طرح سه فوریتی نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین

 6. لاریجانی بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان مصوبه سهمیه‌بندی بنزین را امضا کرد

 7. نوبخت: درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت بنزین بین مردم باز توزیع می شود

 8. نامه حاجی بابایی به رئیس مجلس در نقد افزایش قیمت بنزین

 9. یک مقام مطلع: محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته

 10. ربیعی: مصرف بنزین در کشور، دچار انحراف است/ دولت می‌خواهد به‌صورت مستقیم به مردم کمک کند!

 11. راه‌های رفته و نرفته اصلاح قیمت بنزین به روایت کارشناسان اقتصادی

 12. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

 13. طرح معیشت ملی در آستانه اجرا/ افزایش قیمت بنزین در ازای بسته حمایتی

 14. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

 15. توکلی: فساد همیشه به دلیل کار غير قانونی نیست ، استبداد راي در تصميم گيري هم فساد است/ نابرابري شديد در دارايي هاي بانكي نكبت است

 16. جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار / افزایش قیمت به بهانه گرانی بنزین ممنوع است

 17. نظر احمد توکلی درباره طرح سهمیه بندی بنزین

 18. بازگشت به تصمیم بنزینی دولت قبل/ حذف کارت سوخت در دولت روحانی چقدر برای کشور هزینه داشته؟

 19. خانوارهای مشمول طرح حمایت معیشتی شناسایی شدند

 20. توکلی: مسیر تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد طی شد/ کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود

 21. جزئیاتی از میدان جدید نفتی نام‌آوران/ زنگنه: حجم مخزن تازه کشف شده ۲۲میلیارد بشکه است

 22. سخنگوی هیات رئیسه مجلس: همه موظفند از افزایش قیمت بنزین حمایت کنند

 23. هشدار مجدد همتی به سرمایه گذاری در بازار ارز/ خریدار نداریم؛ عامل گرانی یکباره دلار چیست؟

 24. دولت به فکر کاهش اثرات منفی افزایش یکباره قیمت‌ بنزین باشد

 25. کاهش ۲۰ درصدی مصرف بنزین در نخستین روز سهمیه بندی

آخرین عناوین