حال و هوای مشهد در شب عید غدیر

گروه عکس الف،   3980529046

عید سعید غدیرخم به عنوان با فضیلت‌ترین عید امت پیامبر جایگاهی ویژه در بین مسلمانان دارد، به مناسبت این عید مشهد غرق در نور و شادی بود./ عکس از فارس

حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر حال و هوای مشهد در شب عید غدیر
ابر آروان

آخرین عناوین