روایت جزئیات تبادل پیکر شهید عباس دوران برای اولین بار 

گروه ویدئو الف،   3980430142

۱۷ سال پیش پیکر مطهر شهید خلبان، عباس دوران به کشور بازگشت. تابوتی که تنها حاوی بخشی از استخوان پای او و تکه‌ای از پوتینش بود.

آخرین عناوین