نمایشگاه هوایی پاریس

گروه ویدئو الف،   3980328057

در نمایشگاه هوایی پاریس نسل جدید هواپیماهای پنهانکار نسل پنجم نیز معرفی شده اند. جنگنده‌های کنونی اروپا نسل چهارونیم هستند و در برابر مدل جدید سوخو با نام ۵۷ روسی که پنهانکار و نسل پنجم است توانایی پایین تری دارند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین