اتفاقی خاص در مراسم رژه روز ارتش در مشهد

  4030129096

هنوز علت این اتفاق مشخص نشده، البته به دوربین بعضی از عکاسان حاضر در مراسم آسیب رسیده است.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین