آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • ۱۷ کشور جهان در معرض خطر فوری کمبود آب

    ۱۷ کشور جهان در معرض خطر فوری کمبود آب

    گروه جهان الف، 

    یک گزارش جدید می‌گوید ۱۷ کشور جهان از جمله ایران که تقریبا یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در معرض خطر تقریبا فوری کمبود شدید آبی هستند.