آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • ۹هزار میلیارد تومان وام اشتغال روستایی پرداخت نشد

    ۹هزار میلیارد تومان وام اشتغال روستایی پرداخت نشد

    گروه اقتصادی الف، 

    رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: از مجموع ۱۳ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.