• انتقال پایتخت از تهران منتفی شد

    انتقال پایتخت از تهران منتفی شد

    گروه اجتماعی الف، 

    دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: تاکنون هیچ گزینه‌ای برای جایگزینی پایتخت مطرح نشده و از نظر ما انتقال پایتخت منتفی است.