آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
 • نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟

  نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟

  گروه اقتصادی الف، 

  تجربه بد عمل به توصیه های اقتصادی صندوق بین المللی پول در برخی کشورها هشداری برای مسئولان اقتصادی کشور به ویژه در جریان بررسی برنامه اصلاح ساختار بودجه است که در طرح مسائلی چون آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها در دام این توصیه ها نیفتند.

 • دخالت صندوق بین المللی پول در حاکمیت ونزوئلا

  دخالت صندوق بین المللی پول در حاکمیت ونزوئلا

  گروه اقتصادی الف، 

  صندوق بین المللی پول که وظیفه حمایت از اعضای خود در برابر بحران های اقتصادی را به عهده دارد، اعطای کمک مالی به ونزوئلا را مشروط بر اتفاق نظر اعضای مهم این صندوق بر رهبری سیاسی این کشور عنوان کرده است.