• اعتراض به اینترنت در صدر شکایات مردمی

    اعتراض به اینترنت در صدر شکایات مردمی

    گروه اقتصادی الف، 

    طبق گزارش‌های ماهانه در سامانه سپاس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش‌ترین شکایات ثبت‌شده طی سه ماه تابستان سال جاری مربوط به اینترنت بوده است.