• خیالات خام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران

  خیالات خام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران

  گروه جهان الف،

  «اگرچه جایگاه شهید زاهدی و یارانشان در محور مقاومت قابل چشم پوشی نیست، با این حال، ایران در هیچیک از حوزه های قدرت خود، فردمحور و شخصیت محور نبوده که با ترور افراد توسط دشمنان کشورمان، روند گسترش قدرت ایران در حوزه ای خاص، متوقف شود.»

 • از سر درماندگی!

  از سر درماندگی!

  گروه سیاسی الف،

  جنایت جدید صهیونیست ها در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، نه از موضع قدرت بلکه کاملا به واسطه ضعف های متعدد صهیونیست ها و تلاش اسرائیل برای لاپوشانی آن انجام شده است.