• درمان بالقوه ایدز کشف شد

    درمان بالقوه ایدز کشف شد

    گروه سلامت الف، 

    محققان با استفاده از مهندسی ژنتیک روشی ابداع کرده اند تا به کمک آن بتوان ویروس ایدز را در بدن انسان نابود کرد.