• تیر خلاص به خودکفایی گندم

  تیر خلاص به خودکفایی گندم

  گروه اقتصادی الف، 

  دیروز وقتی محمود حجتی از تصمیم دولت برای واردات گندم گفت در حقیقت تیر خلاص را به خودکفایی گندم زد که امسال برای چهارمین بار می‌خواستیم جشن بگیریم.

 • خودکفایی در تولید گندم برای چهارمین سال متوالی

  خودکفایی در تولید گندم برای چهارمین سال متوالی

  گروه اقتصادی الف، 

  معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا هستیم، گفت:با عنایت اللهی و زحمت کشاورزان امسال هم نیازی به واردات گندم نداریم و مجموع نیاز کشور از تولیدات داخل فراهم می شود.