• شکایت از خدمات پس از فروش خودرو ۷ روزه بررسی می‌شود

    شکایت از خدمات پس از فروش خودرو ۷ روزه بررسی می‌شود

    مدیر دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: اگر طی یک هفته شکایت مصرف‌کننده در خصوص خدمات پس از فروش خودرو حل نشود، این موضوع به سازمان حمایت و تعزیرات ارجاع داده خواهد شد.

  • ضرب الاجل وزارت صمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور

    ضرب الاجل وزارت صمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور

    مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون از ۲۲ شرکت، ۱۴ شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شدند، اما هنوز دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به این سامانه متصل نشدند.