• زمین بازی در حکمرانی ما باید تغییر کند

  گفتگوی مشروح الف با دکتر محمدجواد توکلی دانشیار گروه اقتصاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)زمین بازی در حکمرانی ما باید تغییر کند

  گروه سیاسی الف، 
 • باید اصل متن را بخوانیم!

  باید اصل متن را بخوانیم!

  گروه کتاب الف، 

  در روزهای گذشته مطالبی درباره اقتصاد اسلامی بیان شد که بلافاصله بازتاب و واکنش بسیاری در فضای علمی کشور یافت و شخصیت‌های گوناگون (اینجا) درباره موضوع اقتصاد اسلامی به بحث و گفت‌وگو پرداختند.