• مرد روزهای سخت

    «تاریخ خاص تنهایی»؛ احمد آلتان؛ ترجمه علیرضا سیف‌الدینی؛ نشر نومرد روزهای سخت

    ثریا بیگدلی،

    در اغلب آثار احمد آلتان، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر ترکیه، ارتباط میان آدم‌ها و دلبستگی بین آن‌ها موضوعی بحران‌ساز به شمار می‌آید. او رویکردی شبیه دیکنز در شخصیت‌پردازی دارد و اغلب قهرمان‌های داستانش از نوعی خاص و منحصربه‌فرد از تنهایی رنج می‌برند