مصوبه دولت درباره کمک معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان

  4030419111 ۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

سخنگوی دولت از مصوبه هیئت دولت درباره کمک معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان خبر داد.

مصوبه دولت درباره کمک معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان

به گزارش تسنیم، سال گذشته طبق روال هر سال بررسی لایحه بودجه سنواتی در دستورکار نمایندگان قرار داشت که وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1403 یک کمک‌هزینه معیشتی را برای معلولان، ایثارگران و جانبازان فاقد شغل و فاقد درآمد مصوب کردند. 

نمایندگان در بخش هزینه‌ای بودجه (کمک‌معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان) با اکثریت آرا با بند (ب) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که جزئیات بند (ب) تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

بر اساس این گزارش، اخیرا بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هفته گذشته هیئت دولت، گفت: هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای در راستای اجرای تبصره 15 ماده قانون واحده بودجه 1403 به تصویب رساند و کمک‌هزینه‌ی معیشتی برای معلولان و ایثارگران فاقد شغل و درآمد را تصویب کرد که کمکی برای این عزیزان باشد.

در ادامه متن آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده را می‌خوانیم:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (کمک معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان) به شرح ذیل است:

تصویب‌نامه شماره ٦� ١٤٣/ت62635هـ مورخ 1403/04/13 هیئت وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1403/4/10 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

3- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

4- بهزیستی: سازمان بهزیستی کشور

5- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6- کمک معیشت: مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مصوب مربوط به صورت ماهانه به مشمولان پرداخت می‌گردد

7- مشمولان جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نم‌ی باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 که توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید شناخته می‌شوند و فاقد شغل و درآمد هستند که بر اساس آزمون وسع و سایر احکام این آیین نامه شناسایی می‌شوند.

8- دستگاه‌های متولی بنیاد ستاد کل یا بهزیستی (حسب مورد) که بر اساس احکام این آیین نامه متولی پرداخت کمک معیشت به مشمولان می‌باشند

ماده 2- متقاضیان برای بهره مندی از کمک معیشت موضوع این آیین نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی دستگاههای متولی ثبت و سپس اقرار نامه رسمی مبنی بر نداشتن شغل و درآمد (حسب مورد متقاضی و یا ولی یا سرپرست قانونی وی) را در سامانه یادشده سرپر بارگذاری نمایند.

ماده 3- دستگاههای متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از ثبت نام متقاضی جدید به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ،ایران اصناف ایران و تعاون ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور (حسب مورد) اقدام کنند و دستگاههای یادشده مکلفند مراتب پاسخ به استعلام و مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه از تاریخ استعلام به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاههای مذکور می‌باشد.

ماده 4- دستگاه های متولی مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان با اولویت دهکهای درآمدی پایین تر اقدام نمایند.

ماده 5- دستگاه‌های متولی مکلفند برای کلیه مشمولان حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نمایند و دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام در چهارچوب مواعد مقرر در ماده (3) این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره 1- دستگاههای متولی مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه دهک بندی کلیه مشمولان را از پایگاه استعلام کنند و پایگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ استعلام این اطلاعات را از طریق خدمات برخط (وب سرویس) ارائه دهد

تبصره 2- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده 6- کمک معیشت پرداختی به مشمولان بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد:

ماده 7- دستگاههای متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (3) این آیین نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره 1- پایگاه مکلف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

تبصره 2- دستگاههای متولی مکلفند در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاق‌سنجی به عمل آمده نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

ماده 8- کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاههای متولی در سقف تعداد مشمولان اسفندماه سال 1402 مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می‌باشد.

ماده 9- چنانچه مشمولان هرگونه درآمدی از قبیل حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین نامه دریافت ،نمایند، صرفاً مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در ماده (6) این آیین نامه حسب مورد توسط دستگاههای متولی پرداخت می‌شود

ماده 10- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاههای ،متولی مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی باشند.

ماده 11- در صورت زوال شرایط بهره برداری از مزایای این آیین نامه، فرد مشمول یا وراث قانونی وی مکلفند مراتب را جهت قطع کمک‌معیشت به دستگاه‌های متولی اعلام کنند.

ماده 12- دستگاههای متولی مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه گزارشی از اجرای این آیین نامه را به کمیسیون برنامه و بودجه هیئت دولت ارائه دهند.

ماده 13- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دستگاه‌های متولی است.

دیدگاه کاربران


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

yektanetتریبون

پربحث‌های هفته

 1. دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب

 2. یک تبریک و چند یادآوری به رئیس جمهور منتخب

 3. پزشکیان؛ نهمین رئیس جمهور ایران

 4. یک یادآوری مهم به اصلاح طلبان

 5. اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای برگزاری مناظره بین زنگنه و جلیلی

 6. نظرات برگزیده مخاطبان الف: پزشکیان امید مردم را ناامید نکند/ دولت پزشکیان باید دولت متخصصین باشد

 7. پاستور که کاخ سفید نیست خانم ابتکار!

 8. نشست رئیس جمهور منتخب با فعالان ستادی

 9. چند خط مشفقانه برای پزشکیان

 10. طبل غازی میان تهی!

 11. ادعایی که معلوم نیست از کجا آمده!

 12. قالیباف خلبان پرواز تهران - سن پترزبورگ شد / لباس خلبانی بر تن رئیس مجلس

 13. درخواست احمد توکلی از مجمع تشخیص درباره تاثیر معدل در کنکور

 14. از: مردم ایران به: رییس جمهور ایران

 15. رییس‌جمهور جدید چه کارهایی را نباید بکند

 16. چرا تهران در مقابل کاهش قیمت مسکن مقاومت می کند؟!

 17. جلیلی: تا امروز بابک زنجانی را ندیده‌ام/ دادگاه کرسنت در حال برگزاری است

 18. پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حضور مخبر در دولت پزشکیان/ تبریک سران کشورها و نامزدهای انتخابات به رئیس‌جمهور منتخب

 19. در دفاع از میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۳

 20. تحلیل روزنامه دولت از رای جلیلی و پزشکیان/ نقش مهم قالیباف در کمک به اجماع برای حل مشکلات مردم

 21. جزئیات جلسه دونفره جلیلی و پزشکیان

 22. ۲ دستورکار مهم پیش روی مسعود پزشکیان

 23. طرح مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم

 24. «عراقچی» محتمل‌ترین گزینه دولت پزشکیان برای وزارت خارجه

 25. واکنش زاکانی به کمپین جمع‌آوری امضاء برای برکناری شهردار تهران

آخرین عناوین